Privacyverklaring


(Laatste update: 17 september 2023)

Inleiding

Voor Kompenhof Company Catering BVBA is de bescherming van persoonsgegevens van het grootste belang. Verwerking van deze gegevens is echter niet onze kernactiviteit. Desalniettemin respecteren wij de wet- en regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring heeft tot doel om u te informeren over de doeleinden, aard en reikwijdte van de verwerkingsactiviteiten die Kompenhof Company Catering BVBA uitvoert als verwerkingsverantwoordelijke wanneer u haar diensten gebruikt.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Kompenhof Company Catering BVBA kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website (www.kompenhof.be) aan Kompenhof Company Catering BVBA verstrekt. Kompenhof Company Catering BVBA kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adres
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres

Waarom Kompenhof Company Catering bvba gegevens nodig heeft

Kompenhof Company Catering BVBA verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Kompenhof Company Catering BVBA uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang Kompenhof Company Catering bvba gegevens bewaart

Kompenhof Company Catering BVBA bewaart uw persoonsgegevens zolang nodig om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Nadien worden de gegevens bewaart ten einde u per email te kunnen blijven informeren aangaande de culinaire activiteiten die door Kompenhof Company Catering BVBA worden georganiseerd.

Delen met anderen

Kompenhof Company Catering BVBA verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Kompenhof Company Catering BVBA worden enkel, via het ‘Reservatieformulier’, het formulier voor aanvragen van ‘offertes’ en het ‘Kompenhof Culinair aanvraagformulier’, algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opstellen en verzenden van deze contactformulieren. Deze gegevens worden enkel gebruikt om aan uw verzoek te kunnen voldoen en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar privacy@kompenhof.be. Kompenhof Company Catering BVBA zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Kompenhof Company Catering BVBA neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Kompenhof Company Catering BVBA verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Kompenhof Company Catering BVBA op via privacy@kompenhof.be. Kompenhof.be is een website van Kompenhof Company Catering BVBA en is als volgt te bereiken:

Postadres: Hamonterweg 164 te 3910 NEERPELT
Vestigingsadres: Hamonterweg 164 te 3910 NEERPELT 
Ondernemingsnummer: BE 0818.525.887
Telefoon: +32 (0)11 64 05 47
E-mailadres: restaurant@kompenhof.be